کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
الگوی استراتژیک دوسوتوانی مزیت رقابتی و مشروعیت اجتماعی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401

شیوا سلامات؛ مهدی حقیقی کفاش؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ سیدصالح ترکستانی


واکاوی عوامل و استراتژی‌های انعطاف‌پذیری بر عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی شرکت‌های صنعتی

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 155-169

رامین بشیر خداپرستی؛ مهدی پیروزی باری؛ هوشمند باقری قره بلاغ


مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار سبز در صنعت سیمان

دوره 11، شماره 41، فروردین 1399، صفحه 111-137

هوشنگ عاشقی اسکوئی؛ طاهره قربان‌زاده


تبیین نقش میانجی قابلیت‌های پویا در راهبرد کسب مزیت رقابتی رابطه محور

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 169-189

اسماعیل شاه‌طهماسبی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج


شایستگی‌های کارآفرینانه، نوآوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 89-106

بهروز قلیچ‌لی؛ عاطفه مکانی


اثربخشی خلق مزیت رقابتی پایدار آموزش و توسعۀ مهارت‌های فروشندگان بیمه

دوره 4، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 199-221

علی حیدری؛ مینا بیگی؛ محسن حیدری


توسعه الگوی مزیت رقابتی پورتر و کاربرد آن در صنعت پتروشیمی ایران

دوره 2، شماره 5، خرداد 1390، صفحه 63-82

سید محمود حسینی؛ داریوش روزبهانه


ارزیابی مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنایع پیشرو ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 73-87

محمدرضا دلوی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ حسن لباف؛ علی شائمی برزکی