کلیدواژه‌ها = موانع
راهبرد تولید علم بر اساس تحلیل ساختارهای سازمانی و مدیریتی دانشگاه‌ها

دوره 3، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 123-143

عباسعلی نوروزی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی


موانع سازمان‌دهی اثربخش کانون‌های تفکر راهبردی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 161-187

اشرف لاجوردی؛ احمدعلی خائف الهی؛ پیمان متقی