کلیدواژه‌ها = بانکداری الکترونیک
ارزیابی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر توسعه مالی با رویکرد پویایی سیستمها

دوره 13، شماره 50، تیر 1401

لیلا ترکی؛ سعید جهانیان؛ نجمه کامیاب؛ ساناز شفیعی


تدوین راهبرد‏ سناریوی بانکداری الکترونیک

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 1-22

محمد ابویی اردکان؛ سونا بایرام زاده؛ ندا سلطان محمدی


تبیین و تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات

دوره 10، شماره 40، بهمن 1398، صفحه 45-68

اکبر عالم تبریز؛ مریم اخوان خرازیان؛ مریم احمدی


ارزیابی راهبردی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک در کشور

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 179-205

مریم اخوان خرازیان؛ مریم احمدی طاهری


تعامل استراتژی و رهبری با مدیریت دانش در بانکداری الکترونیکی

دوره 3، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 43-69

هانیه هوشمند؛ امیر افسر