کلیدواژه‌ها = کنترل راهبردی
طراحی مدل کنترل راهبردی در استارت‌آپ‌های اینترنتی

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1398، صفحه 125-139

وحید خاشعی؛ رضا اسدی


تبیین مدل کنترل راهبردی در صنعت توزین

دوره 6، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 61-80

وحید خاشعی؛ عطاءاله هرندی