کلیدواژه‌ها = کانون تفکر راهبردی استراتژیک
موانع سازمان‌دهی اثربخش کانون‌های تفکر راهبردی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 161-187

اشرف لاجوردی؛ احمدعلی خائف الهی؛ پیمان متقی