کلیدواژه‌ها = کارآفرینی راهبردی
تعداد مقالات: 2
1. الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 147-167

پرویز کفچه؛ آرمان احمدی زاد؛ آرمان ساعدپناه


2. نقش کارآفرینی راهبردی در ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش عمومی‌

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 109-126

محمد جواد نائیجی؛ الهام خراسانی