کلیدواژه‌ها = راهبرد منابع انسانی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنایع پیشرو ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 73-87

محمدرضا دلوی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ حسن لباف؛ علی شائمی برزکی