کلیدواژه‌ها = نظریه خط گسل
تعداد مقالات: 1
1. تدوین راهبردهای تکامل فرهنگ ‌سازمانی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 53-84

محمدهادی علی احمدی؛ احمد ماکوئی؛ علی بنیادی