کلیدواژه‌ها = سازمان‌های دولتی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین الگوی بوروکراسی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر کنترل فساد اداری

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399

علی صادقی؛ عباس منوچهری؛ عباس نرگسیان؛ حسین اسحاقی


2. راهبرد توانمندسازی سازمانی برنامه‌های بهبود خدمات

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 99-117

حسین منصوری؛ محمد غفورنیا


4. الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 19-46

بهروز رضایی منش؛ وجه الله قربانی زاده؛ داوود حسین پور؛ علی طاهری