کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تدوین مقیاس هویت ملی مصرف‌کننده در مصرف کالای داخلی: مطالعه صنعت پوشاک ایران

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 145-168

مرتضی مداح؛ مجید محمد شفیعی؛ حسین رضایی دولت آبادی


تدوین الگوی سه محوری توسعه‌ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر ورود گردشگران خارجی

دوره 9، شماره 35، آذر 1397، صفحه 77-99

محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ اصغر ابوالحسنی؛ صمد خباز باویل