نویسنده = مهدی حقیقی کفاش
گونه شناسی نظریه‌های زمینه‌ساز استراتژی باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ مهدی الیاسی


طراحی مدل استراتژی‌های بازاریابی و فروش در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

علی منصوری کرمانشاهی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ شهرام خلیل‌نژاد


الگوی استراتژیک دوسوتوانی مزیت رقابتی و مشروعیت اجتماعی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401

شیوا سلامات؛ مهدی حقیقی کفاش؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ سیدصالح ترکستانی


شناسایی و سطح بندی مولفه های مدیریت پایدار منابع انسانی در صنعت بانکداری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401

سعیده شیردل؛ حامد دهقانان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی حقیقی کفاش