نویسنده = علی اکبر فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای فرهنگ نیروی فروش

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 1-18

سیدرضا سیدجوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عباسعلی رستگار؛ مجتبی بهرامی