نویسنده = محمد غفورنیا
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پویای عملکرد دانشگاه بوسیله‌ی شبیه سازی کارت امتیازی متوازن

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399

محمد غفورنیا؛ شریفه قویدل جنبه سرایی؛ محمد رضا بهبودی


2. راهبرد توانمندسازی سازمانی برنامه‌های بهبود خدمات

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 99-117

حسین منصوری؛ محمد غفورنیا