نویسنده = محمدرضا دانشوردیلمی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیل‌گری رقابت‎پذیری و انعطاف‌پذیری استراتژیک

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 189-212

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ شیرین اسدی خانقاه


2. فراروش تحقیقات دانشگاهی حوزه استراتژی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 71-105

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی