نویسنده = حجت وحدتی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی سه شاخگی حکمرانی خوب در سازمان‌های چند سطحی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 175-201

زهرا اکبری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی؛ امیرهوشنگ نظرپوری


2. شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای یادگیری استراتژیک

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 123-150

ندا شاه سیاه؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی