نویسنده = رفیق حسنی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی شاخص‌های راهبردی کیفیت آموزش مراکز علمی کاربردی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 231-250

ناصر شکری؛ عادل صلواتی؛ رفیق حسنی