نویسنده = مجید مشرقی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رهبری اصیل درک‌ شده بر بدبینی سازمانی و توانمندسازی ساختاری

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 209-230

محمد صادق حسن زاده؛ میرهادی موذن جمشیدی؛ مجید مشرقی