نویسنده = علی یاراحمدی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تبلیغات توصیه‌ای و واکنش‌های مشتریان

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 193-212

فریبرز رحیم‌نیا؛ حنظله زینوند لرستانی؛ علی یاراحمدی