نویسنده = فرزانه اصلی‌بیگی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی تعامل استراتژیک در شرکت‌های هلدینگ

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 15-42

محمد‌علی سبحان‌اللهی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ فرزانه اصلی‌بیگی