نویسنده = جمشید صالحی صدقیانی
تعداد مقالات: 2
1. الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 99-116

حسن عباس زاده؛ حسن درویش؛ سید مهدی الوانی؛ جمشید صالحی صدقیانی