نویسنده = ابوالقاسم ابراهیمی
تعداد مقالات: 3
1. راهبردهای حمایت از شرکت‌های خدمات بازاریابی صادراتی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 171-195

محمدرضا سعادت؛ ابوالقاسم ابراهیمی


2. تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکرد صادراتی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 155-175

عبدالحسین کرمپور؛ ابوالقاسم ابراهیمی


3. سنجش وضعیت عملکرد صادرات سنگ

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 163-187

ابوالقاسم ابراهیمی؛ زهرا جافری؛ ایوب احمدی؛ لیلا نصرالهی وسطی