نویسنده = فرخ قوچانی
تعداد مقالات: 3
1. وضعیت آمادگی و سطح پذیرش توسعه صنعت گردشگری کشور

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 97-111

فرخ قوچانی؛ بیژن خیری اوروندی؛ الهام ایران‌نژاد پاریزی


2. تبیین الگوی توسعة شایستگی‌های برند شخصی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 93-112

سید محمود حسینی؛ بهروز دری؛ فرخ قوچانی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ صدیقه صائمیان


3. قابلیت های مهندسی مجدد برای بهبود راهبردهای رقابتی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 103-117

فرخ قوچانی؛ فائزه زمانی