نویسنده = سید محمود حسینی
تعداد مقالات: 9
1. تدوین الگوی توسعۀ صادرات سنگ‌های تزئینی کارشده ایران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 227-267

احمد روستا؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ سید محمود حسینی؛ اکبر لرپری زنگنه


2. طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 19-41

بهروز دری؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ مریم بهرامی‌نسب


3. کارایی قابلیت‌های پویا در پویایی فنی و بازاری محیط

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 39-60

مریم نکوئی زاده؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قراچه؛ عباس علی حاجی کریمی


4. الگوی راهبردی جاذبه توانباره صادراتی ایران در گروه D-8

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 53-77

غلامحسین خورشیدی؛ غلام عباس علیپوریان؛ سید محمود حسینی؛ علی اکبر امین بیدختی


5. تبیین الگوی توسعة شایستگی‌های برند شخصی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 93-112

سید محمود حسینی؛ بهروز دری؛ فرخ قوچانی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ صدیقه صائمیان


7. توسعه الگوی مزیت رقابتی پورتر و کاربرد آن در صنعت پتروشیمی ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 63-82

سید محمود حسینی؛ داریوش روزبهانه


8. طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 83-109

سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ سید محمود حسینی؛ مسعود کسایی؛ مجتبی لشکربلوکی


9. راهبرد زنجیره تأمین و انتخاب سامانه تولید

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 89-112

سید محمود حسینی؛ امیرسالار محمدی؛ میرسامان پیشوایی