نویسنده = نادر مظلومی
تعداد مقالات: 3
1. الگوی ارتقای عملکرد، اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 173-195

وحید خاشعی؛ نادر مظلومی؛ فریده شهریاری


3. ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایۀ‌ فکری در صنعت بیمه

دوره 4، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 131-159

امیر ذاکری؛ عباس افرازه؛ نادر مظلومی؛ سید حسین جلالی