نویسنده = مقصود امیری
تعداد مقالات: 2
1. تبیین الگوی یکپارچه راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 151-171

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی


2. بررسی علم رده‌بندی تولید و عدم اطمینان محیطی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 161-177

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ سعیده کریمی