نویسنده = پرویز کفچه
الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 147-167

پرویز کفچه؛ آرمان احمدی زاد؛ آرمان ساعدپناه


سبک‌های رهبری و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی

دوره 4، شماره 15، آذر 1392، صفحه 93-114

عماد گل محمدی؛ پرویز کفچه؛ هیرش سلطان پناه