نویسنده = مریم اخوان خرازیان
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل چند سطحی راهبردهای رسانه اجتماعی با منظومه عملکرد شغلی کارکنان

دوره 12، شماره 46، تابستان 1400، صفحه 19-36

مریم اخوان خرازیان؛ محسن آقا علیخانی


2. تبیین و تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 45-68

اکبر عالم تبریز؛ مریم اخوان خرازیان؛ مریم احمدی


3. ارزیابی ابعاد فرهنگی تاثیرگذار در تحول راهبردی به‌سوی رفتار کارآفرینانه

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 65-92

مریم اخوان خرازیان؛ محمد مهدی شهبازی


4. ارزیابی راهبردی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک در کشور

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 179-205

مریم اخوان خرازیان؛ مریم احمدی طاهری


5. تبیین و ارزیابی الگوی وفاداری رضایت از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 133-153

منیژه قراچه؛ مریم اخوان خرازیان؛ محمد حسن احمدی


6. ارزیابی راهبردهای برند لوازم خانگی داخلی و خارجی از دید مشتریان ایرانی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 97-112

یاسر سبحانی فرد؛ مریم اخوان خرازیان؛ مجید محمدزمانی؛ امین انصاری


7. تعیین اولویت راهبردی به منظور بهبود کیفیت خدمات مشتریان بانکی

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 149-164

یاسر سبحانی‌فرد؛ مریم اخوان خرازیان