نویسنده = آرمان احمدی زاد
تعداد مقالات: 4
1. الگوی سنجش هوشمندی کسب‌وکار در صنعت تلکام

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 267-281

آرمان احمدی زاد؛ اﺑﺮاهیم ﻋﺒﺎﺳﯽ؛ مهین رحیم‌پور


2. الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 147-167

پرویز کفچه؛ آرمان احمدی زاد؛ آرمان ساعدپناه


3. الگوی شناسایی و تحلیل موانع اجرای راهبرد

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 215-237

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ مهین رحیم‌پور؛ آرمان احمدی زاد


4. بررسی ارتباط راهبردهای رقابتی عام و پذیرش کسب‌و‌کار الکترونیکی بین شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 107-120

علی رضاییان؛ فتاح مکائیلی؛ مهدی تاجیک؛ آرمان احمدی زاد