نویسنده = سید حمید خداداد حسینی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و مفهوم‌پردازی محرک‌های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 19-43

الهام وحیدی نیا؛ معصومه حسین زاده شهری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ ندا عبدالوند


2. تبیین نقش میانجی قابلیت‌های پویا در راهبرد کسب مزیت رقابتی رابطه محور

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 169-189

اسماعیل شاه‌طهماسبی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج


3. طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 83-109

سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ سید محمود حسینی؛ مسعود کسایی؛ مجتبی لشکربلوکی