نویسنده = حسن مخملی
تاثیر منطقه گرایی بر گردشگری سلامت در کشورهای مسلمان

دوره 12، شماره 46، تیر 1400، صفحه 59-70

حسن مخملی؛ سمیرا متقی؛ آذر صفری؛ فرزانه صادقی


بررسی تأثیر سیاست هدف‌گذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه

دوره 10، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 207-235

نگین ویسی؛ حسن مخملی؛ پروانه کمالی دهکردی