نویسنده = مرتضی مداح
تعداد مقالات: 2
1. تبیین راهبردهای جذابیت و برندسازی مکان در نمایشگاه‌ها

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 19-41

مجید محمد شفیعی؛ مرتضی مداح


2. راهبرد پویایی‌شناسی تأثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 103-122

سیدحبیب‌الله میرغفوری؛ علی مروتی‌ شریف‌آبادی؛ مرتضی مداح