نویسنده = حمیدرضا سعیدنیا
تعداد مقالات: 2
1. الگویابی ارزش‌آفرینی برند در برندگرایی با تأکید بر کیفیت خدمات

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 121-151

سید محمد میرجوادی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احسان َعابدی


2. الگویابی ایجاد وابستگی برند در رفتار مصرف‌کنندگان با ترجیح برند

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 169-189

سید محمد میرجوادی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احسان عابدی