نویسنده = حسین صیادی تورانلو
تعداد مقالات: 2
1. همسوسازی اجرای طرح‌های پژوهشی با استراتژی پژوهش

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 165-188

ناصر شهسواری‌پور؛ حسین صیادی تورانلو؛ شهلا حیدربیگی


2. ترسیم نقشه راهبردی تشکیلات سازمانی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 143-168

ناصر شهسواری‌پور؛ حسین صیادی تورانلو؛ فرحناز آهنگ