نویسنده = محمود یحیی زاده فر
راهبردهای تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 45-64

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تأمین صنعت خودروسازی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 97-114

محمود یحیی زاده فر؛ عادل آذر؛ حسنعلی آقاجانی؛ علی فرهادیان


شناسایی ریسک‌های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران

دوره 8، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 37-56

محمود یحیی زاده فر؛ عادل آذر؛ حسنعلی آقاجانی؛ علی فرهادیان