نویسنده = سنجر سلاجقه
تعداد مقالات: 5
1. الگوی خط‌مشی سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 213-231

مهدی مصلحی؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پور کیانی


2. شناخت بازیگران تدوین خط مشی عمومی موثر بر اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 175-205

فرهاد قیصری؛ سنجر سلاجقه؛ فرزانه بیگ زاده عباسی؛ ایوب شیخی


3. تبیین راهبرد سازمانی با شایسته‌سالاری و رهبری خدمتگزار

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 201-222

ابراهیم گیوکی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی


4. تبیین الگوی ارزش‌گذاری دستگاه‌های اجرایی برای نیل به سطح بلوغ مدیریت دانش

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 191-216

فروغ فرزان؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پورکیانی؛ ایوب شیخی


5. یکپارچه‌سازی شاخص‌های خط‌مشی‌گذاری فرهنگی کلان‌شهرها

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 19-44

آلما فرامرزی؛ سنجر سلاجقه؛ سعید صیادی