نویسنده = اکبر عالم تبریز
تعداد مقالات: 9
1. شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 141-160

مهران سعیدی اقدم؛ اکبر عالم تبریز؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ حسام زندحسامی


2. الگوگرایی در بهبود روابط سازمان با مشتری

دوره 8، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 91-107

اکبر عالم تبریز؛ مصطفی عظیمی؛ سید اسماعیل نجفی


3. رویکرد راهبردی به برند با محوریت ارزش پیشنهادی در سازمان‏های چابک ایرانی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 101-125

بابک مرادی؛ نسرین جزنی؛ اکبر عالم تبریز؛ اکرم هادی‌زاده


4. تبیین الگوی یکپارچه راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 151-171

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی


5. تبیین الگوی برند فردی کارآفرین بر برند شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرینانه

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 17-35

یاسمین رازقی؛ احمد روستا؛ منیژه قراچه؛ اکبر عالم تبریز


6. الگوی طراحی توانمندسازهای گرایش به شناسه

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 113-139

احمد روستا؛ اکبر عالم تبریز؛ علی اکبر امین بیدختی؛ بهداد خوئینی


7. تبیین مهارت‌های کارآفرینی سازمان در نیل به موقعیت برتر راهبردی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 73-92

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ اکبر عالم تبریز؛ مژده نیلچیان


8. ارائه الگویی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس راهبرد رقابتی تمایز در صنعت کانی غیر فلزی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 119-140

منیژه قره چه؛ اکبر عالم تبریز؛ عبدالحسین کرمپور


9. ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 15-31

اکبر عالم تبریز؛ ناصر مطهری فریمانی؛ حمید رضا یزدانی