نویسنده = بلقیس باورصاد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر چابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمانی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 65-83

بلقیس باورصاد؛ عبدالحسین نیس؛ پگاه دارابیان


2. تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب‌وکار

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 37-63

بلقیس باورصاد؛ پویا نوروزی؛ بهمن حاجی پور