نویسنده = سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیل‌گری رقابت‎پذیری و انعطاف‌پذیری استراتژیک

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 189-212

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ شیرین اسدی خانقاه


2. فراروش تحقیقات دانشگاهی حوزه استراتژی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 71-105

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمدرضا دانشوردیلمی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


3. تحلیل ساختار و روند شبکه‌های موضوعی مدیریت راهبردی در ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 85-112

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد