نویسنده = زهرا اکبری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی سه شاخگی حکمرانی خوب در سازمان‌های چند سطحی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 175-201

زهرا اکبری؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی؛ امیرهوشنگ نظرپوری


2. طراحی الگوی پاسخ گویی جبران خدمات مدیران ارشد دولتی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 139-162

رضا سپهوند؛ فاطمه‌ اکبری پشم؛ آلما فرامرزی؛ یاسمین فرامرزی