نویسنده = محمد مهدی پرهیزگار
تعداد مقالات: 2
1. تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری‌سازی استراتژی در سازمان‌ها

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 177-200

علیرضا پیرعلی؛ محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ علی نوروزی مبارکه


2. تدوین الگوی سه محوری توسعه‌ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر ورود گردشگران خارجی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 77-99

محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ اصغر ابوالحسنی؛ صمد خباز باویل